Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

विभिन्न भाषा परिवारमा पर्ने भाषा/संख्या

विभिन्न भाषा परिवारमा पर्ने भाषा/संख्या 
=====================
#. भारोपेली भाषा परिवार---> ५१ वटा
#. भोटबर्मेली भाषा परिवार---> ६९ वटा
#. द्रविड भाषा परिवार---> १(झाँगड)
#. आग्नेय भाषा परिवार---> १(सतार)
#. नखुलेको भाषा परिवार---> १ वटा

********************************

Post a Comment

0 Comments