नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) भएका मुलुकहरु

नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका मुलुकहरु

भारत 

 • सन् १९८७ जनवरी १८
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०४४ साउन २२
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०४५ साउन १
 • पुन सम्झौता: ⇨२०११ नोभेम्बर २७

नर्वे 

 • सन् १९९६ मे १३
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५३ बैसाख ३१
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५३ असार १

थाइल्यान्ड

 • सन् १९९८ फेब्रुअरी २
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५४ माघ २०
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५५ असार १

श्रीलंका

 • सन् १९९९ जुलाई ६
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५६ असार २२
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५७ असार १

मौरिसस

 • सन् १९९९ अगस्ट ३
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५६ साउन १८
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५७ असार १

अष्ट्रिया

 • सन् २००० डिसेम्बर १५
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५७ मंसिर ३०
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५९ असार १

पाकिस्तान

 • सन् २००१ जनवरी २५
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५७ माघ १२
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५९ असार १

चीन

 • सन् २००१ मे १४
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५८ जेठ १
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५९ असार १

दक्षिण कोरिया

 • सन् २००१ अक्टोबर ५
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०५८ असोज १९
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०५९ असार १

कतार

 • सन् २००७ अक्टोबर १५
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०६४ असोज २८
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०६५ असार १

बङ्गलादेश

 • सन् २०१५ जनवरी २९
 • सम्झौता मिति ⇨वि.सं. २०७१ माघ १५
 • कार्यान्वयन ⇨वि.सं. २०७२ असार १
✍️हालसम्म नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने माथि उल्लेख गरेबमोजिम ११ मुलुक रहेका छन् । 
Note: Both BIPPA & DTAA till date are: India & Mauritia
खोज संकलन दामोदर घिमिरे
Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post