केही रसायनिक तत्वहरुका आविष्कारक/आविष्कारको वर्ष

केही रसायनिक तत्वहरुका आविष्कारक/आविष्कारको वर्ष
क्र.सं.
तत्वहरुको नाम           
आविस्कारक
आविष्कारको वर्ष
१.
हाइड्रोजन (H)
एच.केवेण्डिस
१७६६
२.
हिलियम (He)
लोकेयर
१८६८
३.
नाईट्रोजन (N)
रदरफोर्ड
१७२२
४.
अक्सिजन (O)
शीले र प्रीस्टले
१७२२१७७४
५.
सोडियम (Na)
डेबी
१८०७
मैग्निशियम (Mg)
डेबी     
१८०८
७.
एल्मुनियम (Si)
ओस्र्टेड र बोहलर
१८२५१८२७
८.
सिलिकन (Si)
बर्जीलियस
१८२४
९.
क्लोरिन (Cl)  
सी.डब्ल्यु भीले १७७४
१०.
आर्गन
रैमजे र रैले
१८९४


केही भौतिक परिमाणहरु तथा तिनका इकाईः
भौतिक परिमाण
एकाई
ध्वनीको तीब्रता (Intensity of Sound)
डेसिबल
बल (Force)
न्यूटन डायन (N, Dyne)
नाप (Heat)
जुल (J)
कार्य/शक्ति (Work/Energy)
जुल (J)
सामर्थ्य (Power)
वाट (W)
मोमेन्टम (Momentum)          
किलोग्राम मिटर प्रति सेकेन्ड (kg-m/sec)
चाप (Pressure)
पास्कल
भुकम्प (Earthquake)             
रेक्टरस्केल
आवृत्ति (Frequency)
हर्ज (Hz)
घनत्व (Density)
किलोग्राम प्रति घनमिटर (Kg/m3)
लेन्सको शक्ति
डायपटर (Dioptre)
विद्युतको पोटेन्सियल  
भोल्ट (Volt)
विद्युतको धाराको शक्ति
एम्पियर (Ampere)
रेडियो एक्टिभिटिज
क्यूरी
Luminous Intensity
Candela (cd)
Thermodynamic Temperature
Kelvin (K)
Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post