Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

नेपालका केहि मुख्य भञ्याङहरु

चाबुक भन्ज्याङ ५९६९ मिटर उचाई .................. ताप्लेजुङ
तिपताला भन्ज्याङ...................५०९५ मिटर उचाई ............. .ताप्लेजुङ
उम्बक भन्ज्याङ ................... ५२३० मिटर उचाई .................संखुवासभा
पोपटी भन्ज्याङ .......................४२०० मिटर उचाई ................संखुवासभा
रागला भन्ज्याङ ...........................५०६७ मिटर उचाई.............संखुवासभा
छिरनचोभा भन्ज्याङ ......................४३८७ मिटर उचाई...............संखुवासभा
झुमा कोदारी भन्ज्याङ .................१६६९ मिटर उचाई ............. सिन्धुपाल्चोक
ग्याला भन्ज्याङ ........... ........५३७५ मिटर उचाई ................ गोरखा
लार्के भन्ज्याङ ......................५१०५ मिटर उचाई ................. गोरखा
थापले भन्ज्याङ ...........................५१०४ मिटर उचाई.............. गोरखा
उराई भन्ज्याङ .......................५२०७ मिटर उचाई .................बझाङ
टिंकर भन्ज्याङ .......................५२५८ मिटर उचाई ............... दार्चुला
सर्पे भन्ज्याङ ....................... ५०१२ मिटर उचाई .................... हुम्ला
लाप्चे भन्ज्याङ ........................५०१८ मिटर उचाई................... हुम्ला
चिमाला भन्ज्याङ .......................५०९२ मिटर उचाई................हुम्ला
याला भन्ज्याङ ........................ ५४२५ मिटर उचाई.............. डोल्पा
आररिम भन्ज्याङ ......................५४२५ मिटर उचाई.............. डोल्पा
पिण्डु भन्ज्याङ ..........................५६०० मिटर उचाई...............डोल्पा
मारिम भन्ज्याङ ............................५४८८ मिटर उचाई ...............डोल्पा
नाम्जा भन्ज्याङ ......................४९८६ मिटर उचाई....................मुगु

Post a Comment

0 Comments