Advertisement

शाखा अधिकृतको परीक्षामा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू

 १. सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सार्वजनिक व्यवस्थापनको कस्तो अभ्यास भएको पाउनुहुन्छ ? समीक्षा गर्नुहोस् ।

२. कर्मचारी व्यवस्थापनका मूलभूत पक्ष उल्लेख गर्दै नेपालको निजामती सेवामा कार्य–सम्पादनमा रहेका समस्या बताउँदै तिनका समाधानका उपाय पनि लेख्नुहोस् ।

३. अनुगमन र मूल्यांकनको परिभाषा लेख्दै नतिजामूलक अनुगमन र मूल्यांकनका विधिबारे लेख्नुहोस् ।

४. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारभूत विशेषता उल्लेख गरी नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि भएका प्रयासबारे लेख्नुहोस् । 

५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दै नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो प्रावधान रहेको छ ? लेख्नुहोस् । 

६. सामाजिक सुरक्षा र गरिबीबीच कस्तो सम्बन्ध रहेको पाउनुहुन्छ उल्लेख गर्र्दै गरिबी निवारणमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे लेख्नुहोस् । 

७. स्थानीय कर तथा कर अधिकारबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्दै स्थानीय तहमा कुन व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय कर लगाउने व्यवस्था रहेको छ ? लेख्नुहोस् । 

८. प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष करको फरक छुट्याई प्रत्यक्ष करलाई किन प्रगतिशील कर भनिन्छ ? लेख्नुहोस् ।

९. वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने आधार उल्लेख गर्दै वित्तीय व्यवस्थापनको उद्देश्य तथा महत्वबारे लेख्नुहोस् ।

१०. लेखापरीक्षणको परिचय दिँदै आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षणबीचको भिन्नता छुट्याउनुहोस् ।

टिप्स 

  • अन्तिम समयमा लोकसेवाको तयारी गर्दा केही नमुना प्रश्नपत्र विज्ञलाई बनाउन लगाएर ती नमुना प्रश्नपत्रको उत्तर कति समयभित्र लेख्न सक्छु भनेर प्रयास गर्नुपर्छ । जस्तै– आज परीक्षा छ भने तीन घन्टामा सबै प्रश्नलाई यति समय दिन सक्छु भनेर परीक्षार्थीले समयलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । 
  • सिलेबसमा केन्द्रित भएर सरसर्ती एकपटक सबै प्रश्नलाई पढ्नुपर्छ । त्यसैगरी, मुख्य–मुख्य कुरालाई थप समय दिनुपर्छ । 
  • भोलि परीक्षा छ भन्दैमा आत्तिनु हुँदैन, बरु पढेका कुरालाई सम्झेको छ वा छैन भनेर पुनः जाँच गर्नुपर्छ ।
  • परीक्षा हलमा छिरेपछि परीक्षार्थीले लेख्ने कलम, कापी, प्रवेशपत्रलगायत आफूलाई चाहिने सामग्री छन् वा छैनन्, सो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । 
  • परीक्षा हलमा छिरेपछि समय व्यवस्थापनको धेरै ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तै– तीन घन्टाको परीक्षा दिनु छ भने यसका लागि कुन प्रश्नलाई नम्बरका आधारमा कति–कति समय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि नै समय छुट्याउन सक्नुपर्छ । 
  • प्रश्नको उत्तर लेख्दा सर्वप्रथम आफूलाई आउने प्रश्नको उत्तर सुरुमा लेख्नुपर्छ । कुनै प्रश्नको उत्तर आउँदैन भनेर आत्तिनु हुँदैन । 
  • आफूलाई सहज र सरल लाग्ने प्रश्नको  उत्तर सुरुमा लेख्नुपर्छ । आउने प्रश्नको उत्तर लेखिसकेपछि मात्र अप्ठ्यारो प्रश्नको उत्तर लेख्न समय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 
  • सुरुमा केही प्रश्नको उत्तर लेखेपछि परीक्षार्थीमा हौसला, उत्साह तथा आत्मबल पनि बढ्छ र नआएको प्रश्नबारे सोचेर लेख्न केही मद्दतसमेत पुग्छ । 
  •  परीक्षा हलमा गएलगत्तै नर्भस हुनुहुँदैन र उत्तर लेख्दा भावनात्मक कुरामा बहेर पनि लेख्नुहुँदैन । उत्तर लेख्दा तथ्य र तथ्यांकलाई समाएर मात्र लेख्नुपर्छ । 
  • अन्तिममा कापीमा आफूले लेखेका कुरालाई एकपटक चेक गर्नुपर्छ र सिम्बोल नम्बर पनि सही छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।

Post a Comment

0 Comments