Local Governance

see more»

View all

सरुवा, बढुवा वा नयाँ नियुक्ति भई जाँदा पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च

सरुवा बढुवा वा नयाँ नियुक्ति भै जाँदा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउने : कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी सरुवा, बढ्वा वा कायम मुक…

धन्यवाद प्रतापपुर

निजामती सेवाको पहिलो अनुभव भक्तपुर जिल्ला अदालतको २ महिनाको बसाईमा लिएपछि २०७६ मंसिर २९ गते देखि अधिकृत छैठौं तहको पदमा प्रत…

Load More
That is All

Subjective

Objectives

Current Affairs

Gorkhapatra