Declaimer

यो नितान्त व्यक्तिगत ब्लग हो । मैले मेरा धारणा, भोगाई वा सम्झनाहरु यहाँ पोष्ट गर्ने गरेको छु ।
यदा यदा हि धर्मश्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुस्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।
- श्रीकृष्ण, श्रीमद्भगवतगीता अ.४, श्लो. ७ र ८

0 comments: