Advertisement

व्यापार उदारीकरण

प्रश्न. व्यापार उदारीकरण भनेको के हो? यसको औचित्य स्पष्ट पार्दै नेपालमा व्यापार उदारीकरणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु लेख्नुहोस्। 

व्यापार उदारीकरण

Internationalization and Integration of Trade.

 • व्यापारको वा बजारको उदारीकरण व्यापार उदारीकरण हो। यसलाई विश्वव्यापीकरणको एक पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ।
 • उत्पादन, उपभोग, लगानी, श्रम र प्रविधिको स्वतन्त्र परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई स्वचालित र प्रतिस्पर्धी बनाउने बजार निर्देशित अर्थव्यवस्था व्यापार उदारीकरण हो।
 • बजारको कुनै सीमा नहुने भएकोले विश्व बजारमा Borderless रुपमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजार वा व्यापारको सीमाविहिन प्रवाह हुने गर्दछ।

व्यापार उदारीकरणमा,

 •  विश्वको जुनसुकै स्थानमा उत्पादन भएको सामाग्रीले बजार पाउदछ।
 • राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात वा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा आयातका कार्य पनि हुन्छ।
 • बजार तथा बस्तुको विविधिकरण हुन्छ।
 • बजार प्रतिस्पर्धा, उद्यमशीलता, मूल्य व्यवस्था र निजी क्षेत्रको सम्पतिको व्यवस्था हुन्छ।

व्यापार उदारीकरणको औचित्य

 •  अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति जनाउन,
 • राष्ट्रिय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवाह गर्न,
 • व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक बृद्धि र विकास गर्न,
 • आर्थिक कुटनीतिको प्रभावकारी परिचालन गर्न,
 • उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न,
 • आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्न,
 • स्थानीय श्रम, सीप, पूँजी, प्रविधि, कलाकौशलको प्रवद्र्धन र प्रवाह गर्न,
 • Global Village मान्यतालाई अवलम्बन गर्न,
 • Multilevel Governance को अवधारणा आत्मसाथ तथा औचित्यता प्रवद्र्धन गर्न,
 •  समग्रमा व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय पहिचान र गरिमा उच्च राख्न।

व्यापार उदारीकरणका लागि नेपालमा गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालले व्यापार उदारीकरणका सन्दर्भमा देहाय बमोजिमका व्यवस्था अवलम्वन गरेको पाइन्छ:

(क) नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था

 • संविधानले राज्यका नीतिमा आर्थिक उदारीकरण, व्यापार उदारीकरणमा जोड दिएको (अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्वन्धी नीति)
 • श्रम तथा रोजगार सम्वन्धी नीति
 • सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरुपको तीन खम्बे नीति अवलम्बन
 •  योजनाले पनि व्यापार, श्रम र आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहितको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिएको
 •  वाणिज्य नीति
 • व्यापार नीति
 • वैदेशिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन नीति लगायत।

(ख) संस्थागत व्यवस्था

 •  नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
 • अर्थ मन्त्रालय
 • परराष्ट्र मन्त्रालय
 • उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
 • विभिन्न विभाग, बोर्ड लगानी बोर्ड तथा विभिन्न कार्यालयहरु।

यसका साथसाथै,

 • SAARC
 • BIPPA
 • BIMSTEC
 • ASEAN
 • DTPA
 • विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरुमा आवद्धता तथा दोहोरो सहयोग कार्यन्वयन गरिएको अवस्था छ।

सारमा,

व्यापार उदारीकरणले व्यापारको माध्यमबाट राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बढाई व्यापारमा बढावा ल्याई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ।

Post a Comment

0 Comments