Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Giving an Opinion


  • I reckon…. (मलाइ लाग्छ....)
  • I'd say…… (म भन्छु...)
  • Personally, I think… (व्यक्तिगत रुपमा मलाइ लाग्छ.....)
  • What I reckon is … (मलाइ यस्तो लाग्छ की...)
  • If you ask me…. (तपाइले मलाइ सोध्नुहुन्छ भने....)
  • The way I see it…. (मैले हेर्दा खेरि ...)
  • As far as I'm concerned…. (जहासम्म मेरो बिचार छ....)
  • If you don't mind me saying…. (नराम्रो मान्नुहुन्न भने मा भन्न चाहन्छु ....)
  • I'm utterly convinced that….. (म यो बिन्दुमा निश्चित छु ....)
  • In my humble opinion….. (मेरो रायमा ....)

Post a Comment

0 Comments