पछिल्ला ऐनहरु

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५

अन्तशुल्क ऐन, २०५८

आयकर ऐन, २०५८

भन्सार ऐन, २०६४

मालपोत ऐन, २०३४

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

कम्पनी ऐन, २०६३

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

कर्मचारी समयोजन ऐन, २०७५

खोप ऐन, २०७२

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

जलस्रोत ऐन, २०४९

जातिय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९

दूरसंचार ऐन, २०५३

निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजीकरण ऐन, २०५०

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५

निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२

पर्यटन ऐन, २०३५

पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

प्रहरी ऐन, २०१२

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजस्व चुवाहट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७७

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

राहदानी ऐन, २०७६

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५

वन ऐन, २०७६

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

सहकारी ऐन, २०७४

सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४

सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

सैनिक ऐन, २०६३

सम्पत्ति शुद्धीकरण (money laundering) निवारण ऐन, २०६४

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८

स्टाण्डर्ड नाप तौल ऐन, २०२५

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४

हातहतियार तथा खरखजना ऐन, २०१९

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

साझेदारी ऐन, २०२०

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

विनियोजन ऐन, २०७७

आर्थिक ऐन, २०७७

भू उपयोग ऐन, २०७६

रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६

शिक्षा ऐन, २०२८

श्रम ऐन, २०७४

संक्रामक रोग ऐन, २०२०

संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३

सुपुर्दगी ऐन, २०७०

पछिल्ला नेपाली कानूनहरु, नेपाली समसामयिक कानुन, वर्तमान कानुन, चल्तीमा रहेका ऐनहरु, कानुन, ऐन

Source: GyanPark.com.np (थप जानकारी लिन क्लिक गर्नुहोला)

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post