Advertisement

मानव अधिकार र यसको संरक्षणमा राज्यको दायित्व

प्रश्न. मानव अधिकारको परिचय दिदैं मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस। (५+५ =१०)

मानव अधिकारको परिचय

मानव अधिकार मानवद्वारा जन्मजात प्राप्त त्यस्तो अधिकार हो, जुन मानिसको चेतना, नैतिकता, आदर्शका साथै समाजको सभ्यताको विकासक्रमको सापेक्षतामा प्रयोग हुन्छ जसले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारका साथै समाजमा न्याय, समानता र मर्यादापूर्ण जीवनयापन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित गर्छ।

नेपालको मानव अधिकार आयोग ऐनले मानव अधिकारको सम्बन्धमा परिभाषा दिदैं लेखेको छ “व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा निहित अधिकार समेतलाई जनाउँछ”।

मानव अधिकार राज्य वा शक्तिको निरंकुशता वा अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने अहिंसात्मक संयन्त्र हो। यो एउटा नैतिक एवं सत्य, न्यायका साथै शक्तिविहीन, दलित, उत्पीडित, असहाय तथा पिछडिएका वर्गको आवाज हो जुन शासित उन्मुख अवधारणाका रुपमा रहेको छ।

समग्रमा,

नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मुलभूत अधिकार जुनसुकै नामाकरण गरे तापनि केन्द्रीय रुपमा मानवीय मूल्य र मर्यादासँग अन्तरनिहित अधिकार नै मानव अधिकार हो । अर्थात् मानवलाई अधिकारभित्र रहेर जीवन यापन गर्न आवश्यक पर्ने अधिकारहरूको संंगालो नै मानव अधिकार हो ।

मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्व

संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्च आयोग (UNHCR)को सन् १९९८ मा भएको भेलेन्सिया सम्मेलनले घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ। घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरू निम्न अनुसार छन, जसको सम्मान, संरक्षण र पुरा (परिपूर्ति) गर्ने दायित्व नै राज्यको दायित्व हो।

  • The right to life and human security
  • Human security and an equitable international order
  • Meaningful participation in public affairs
  • Freedom of opinion, expression, assembly, association and religion
  • The right to personal and physical integrity
  • Equality
  • Protection of minorities and indigenous people
  • Rights of the child and the elderly
  • Work, quality of life and standard of living
  • Education arts and culture

निष्कर्ष

मानव अधिकारले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको मात्रै कुरा गर्दैन, यसले समाजमा मानिसले न्याय, समानता र मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्ने पाउने कुराको समेत अपेक्षा गरेको छ। जसका लागि माथि उल्लेखित कार्य गर्नु नै मानव अधिकारको निम्ति राज्यको दायित्य हो।

Post a Comment

0 Comments