Advertisement

तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो?

तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो?
What is your aim of life?
बच्चा बेला धेरै सोधिने प्रश्न
लक्ष्य बिनाको मान्छे बादर जस्तै हुन्छ । ........


Post a Comment

0 Comments