Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो?

तिम्रो जीवनको लक्ष्य के हो?
What is your aim of life?
बच्चा बेला धेरै सोधिने प्रश्न
लक्ष्य बिनाको मान्छे बादर जस्तै हुन्छ । ........


Post a Comment

0 Comments